- Trykk av ulike informasjons- og markedsføringsmateriell (annonsebilag og brosjyrer), hjemmesider og andre nettbaserte mediekanaler i Bedriften.

- Dersom bildene ønskes å brukes på inntektsgivende materiell som for eks. kalendere og postkort, skal det skrives egen kontrakt med fotografen.

- Dersom tredjepart ønsker å benytte bildene skal fotograf kontaktes.

- Fotografiene skal ha Tema Foto logo ved bruk - Det er lov å klippe bildet, men ikke klippe vekk logoen.

- Låntager skal vise aktsomhet ved gjengivelse av bilder, slik at det ikke skjer til skade for/krenker noen.

- Urettmessig bruk vil bli belastet med 5000 kr.

Digitale bilder har flere bruksområder

I nettbutikken finner du digitale bilder for salg. Vi forstår at digitale bilder har flere bruksområder enn et bilde du har kjøpt på print, som du har hengt opp på veggen din. Derfor har vi lagt ut alle bildene til digital nedlasting.

Gratis 1Mega Pixel digitale bilder med logo:

Formål:

Vilkår for bruk:

- Rett til å bruke i all fremtid.

- Rett til å bruke til interne formål i bedriften og markedsføring for bedriften, tredjepart kan ikke bruke bildet. (Gjelder bedrifts kunder)

- Rett til å egen bruk hjemme og på egne websider, tredjepart kan ikke bruke bildet. (Gjelder private kunder)